חקירה בינלאומית היא כל חקירה המתבצעת מחוץ לשטחה של מדינת ישראל ולתחום שיפוטה. החקירות הבינלאומיות מתקיימות בתנאים זרים ובסביבה פחות מוכרת המצריכה את קשריו ההדוקים של המשרד עם מקורותיו המקומיים אשר יאפשרו את קיום החקירה. 

למשרדנו ישנה התשתית המבצעית ומערכי איסוף במדינות השונות בהן אנו פועלים. אנו מבצעים מגוון רחב של סוגי חקירות בינלאומיות בין אם בעניינים עסקיים, איתור נעדרים או חייבים, איתור נכסים, חקירות כלכליות מעקבים ועוד. אנו פועלים בשיתוף פעולה מתמיד עם מקומיים ובכך מצליחים לבצע חקירות מורכבות בהצלחה רבה.

מה זה חקירה בינלאומית ומה נכנס תחתיה?

למעשה חקירה בינלאומית מתייחסת למגוון נרחב של חקירות מכלל התחומים כמו חקירה כלכלית, איתור נכסים, איתור יורשים, חקירת מודיעין עסקי, יעוץ אסטרטגי, דיני משפחה ועוד. המשותף לכל אלו ההופך אותם לחקירה בינלאומית הוא שלפחות חלק אחד מכלל החקירה כולל חקירת גורמים ממדינות אחרות או למעשה נערך במדינה אחרת. 

במקרים כאלה על החוקרים לפעול במספר מדינות שונות ולהשתמש בטכניקות שונות של חקירה ואיסוף נתונים תוך שיתוף פעולה עם גורמים רבים במדינה זרה זו ובכפוף לחוק המקומי.

למה שאפנה לחוקר פרטי עבור חקירה בינלאומית ולא לרשויות אכיפה שונות?

למרות שקיים שיתוף פעולה בינלאומי בין מדינות שונות לבין ישראל, לעיתים ההתנהלות של גורמי אכיפת החוק בארץ מול אלו שמדינה הזרה עלולה להיות מוגבלת ומסורבלת, מה שיכול לעכב את הפתרון.

בנוסף, בשל המעמד הרשמי של גופים אלו לעיתים רמת יכולת הפעולה שלהם מצומצמת ומוגבלת ביחס לחוקר פרטי.

באילו תחומים בעיקר מבצעים חקירות בינלאומיות?

התחומים העיקריים בהם אנו פועלים במסגרת חקירות בינלאומיות במשרדנו הם מודיעין עסקי וחקירות כלכליות. בנוסף לאלו אנו פועלים גם בתחום המשפחה, איתור כספים נכסים וחברות, איסוף מידע כללי ומסחרי ועוד חקירות מורכבות.