דיני עבודה

במחלקה זו אנו מטפלים בסכסוכי עבודה, פיטורים לא-חוקיים, מחלוקות בדבר יכולותיו של עובד, סוגיות הקשורות בגניבה ממעביד, גניבה של מאגרי מידע, תחרות עסקית, התארגנויות עובדים וכיו"ב. במחלקה זו לרבות, העוקבים, המדובבים, ואנשי המחשבים בקיאים ויודעים להשיג את הראיות והממצאים אשר יובילו לניצחון בבית משפט, בין אם הלקוח הוא המעסיק ובין אם העובד. לעתים אף לפני שמי מהצדדים פותח בהליכים משפטיים פורמאליים.