מעמד אישי – צוואות וירושות

המשרד מפעיל מדובבים מקצועיים לצורך חשיפת האמת שמאחורי הסכסוך, כמו גם במעקבים מורכבים. ביכולתנו לחשוף פעולות והטעיות שונות של נשים, גברים, אחים ואחיות שבוצעו כחלק מסכסוכי גירושים, ירושה וכיו"ב. ביכולתנו לחשוף ולהוכיח הברחות רכוש, פעולות מרמה שביצעו יעדי החקירה שלנו כמו גם , זיופי-צוואות. במקרים אלו ,אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם עורכי הדין. ברשות חוקרי המחלקה ישנו ציוד מעקב ותצפית מהמשוכללים ביותר לרבות רכבים סמויים וכלי שטח מיוחדים באזורים מורכבים. כמו כן מופעלים ע"י המחלקה "סוכנים" הפועלים (בין היתר בין בני המיעוטים ובמגזרים השונים) להשגת ממצאים שאינם בעלי השגה בדרך של חקירה קונבנציונאלית. מחלקה זו מתמחה ,בין השאר, בבדיקות טרם "שידוך" בקהילות החרדיות בארץ ובעולם.