מחלקת המשפט האזרחי

בתחום הנזיקין, יש ביכולותינו לחסוך ללקוחותינו הון. ביכולותינו לחשוף מעשי מרמה מצדם של תובעים ומעשי רשלנות חמורים מצדם של הנתבעים. במחלקה זו גם תיקים בעלי אופי מסחרי, הנוגעים בין היתר, בהליכי פירוק חברות, פשיטות רגל, והליכי בוררות וגישור. בתיקים אלו, ביכולותינו לחשוף חוסר תום-לב וניגוד-עניינים, בין היתר מצד בוררים ומגשרים, מפרקים מטעם בתי המשפט וכיו"ב. הברחות רכוש בהיקף גדול מצד בעלי חוב, מצגי שווא, חשיפות הונאה