מחלקה מסחרית וחקירות כלכליות

במשרד מחלקה המתמחה ומבצעת חקירות מיוחדות לאיסוף מידע כלכלי ומסחרי אודות ועבור גופים עסקיים, חברות, מוסדות ופרטיים בארץ ובחו"ל וכן אחזקות רכוש ונכסים גלויים וסמויים, כמו כן מעורבות בפרויקטים, קשרים עסקיים ואחזקות בלתי פורמליות בחברות ותאגידים. בנוסף מבצעת המחלקה בדיקות נאותות(Due Diligence ובדיקות חוסן כלכלי של פרטיים וחברות, מידע המשמש בהליכי קבלת החלטות טרם התקשרות עסקית וכן בחינת כושר פירעון של חובות ותשלומים לסוגיהם.המחלקה מתמחה בביצוע חקירות יכולת, הרמת מסך ואיסוף מידע מודיעיני – מסחרי (ריגול עסקי) וקניין רוחני על כל היבטיו.