לקוח סמוי

החברה מעניקה אופן שוטף שרותי "לקוח סמוי" למגוון רחב של חברות ותאגידים. שירות זה מאפשר ללקוח לאבחן ולאתר דרכים במטרה לשפר את הישגיו העסקיים ובתוך כך בחינת מערכי השיווק, השירות ושדרוגם. כמו כן מאפשר שירות זה איסוף מידע מודיעיני אודות מתחרים ודרכי פעולה אסטרטגיים