יעוץ בטחוני, אירגוני ואבטחת מידע

החברה מעסיקה צוות מיומן ,יוצאי יחידות מיוחדות המתמחים באבטחת מידע עסקי ומניעת "דליפות". כמו כן מתמחים בבדיקות מהימנות עובדים, קביעת סיווגים ביטחוניים ופעולות אקטיביות ופסיביות בניסיון למנוע ריגול עסקי. במסגרת פעילות החברה אנו מבצעים סקרי בטחון למניעת פחת ואיתור ליקויים המהווים את מוקדי הסיכון וכן מפעילים קציני ביטחון (קב"ט) תוך תדרוכם השוטף ועמידה על נהלי עבודה לאבטחה פיזית ופנים ארגונית